მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია

განცხადებების დაფა

პროგრამის “ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში იწყება გასაუბრება განმცხადებლებთან.
გასაუბრება ჩატარდება მითითებულ ბმულზე, რომლით სარგებლობას შეძლებენ მხოლოდ ის განმცხადებლები ვინც გადმოგზავნა მცირე ბიზნესის დაწყების ან გაფართოების ხელშეწყობის კომპონენტის - ბიზნეს გეგმის განაცხადის ფორმა. გასაუბრების თარიღი და დრო გეცნობებათ წინასწარ
 

***
В рамках программы
“Инициатива по развитию местного населения” начинается этап собеседования с заявителями. Собеседования будут проводиться по указанной ссылке, доступ к которой будет только у тех заявителей, которые представили форму заявки на бизнес-план, компонент программы конкурсных грантов для начала и/или расширения малого бизнеса. О дате и времени проведения собеседования вы будете уведомлены заранее.

🔗 გასაუბრების ბმული/Ссылка на интервью

🔗 სატესტო ბმული/Тестовая ссылка

რეგიონული განვითარების ასოციაცია (RDA) წარმოადგენს საქართველოში რეგისტრირებულ არაკომერციულ ორგანიზაციას, რომელიც დაარსდა 2010 წელს კერძო და მესამე სექტორებში მომუშავე წარმატებულ პროფესიონალთა მიერ. RDA-ში სრულ განაკვეთზე მუშაობს 40-მდე ადამიანი, რომელთა ნაწილი განთავსებულია სათავო ოფისში, თბილისში, და ასევე რეგიონალურ ოფისებში ახალციხეში (სამცხე-ჯავახეთი), მარნეულსა და წალკაში (ქვემო ქართლი).
სრულად RDA-ს გამოცდილების შესახებ >>

05/09/2018

პროგრამის "ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში პირველ ეტაპზე შეიქმნა 93 მიკრო/მცირე ბიზნესი  >>

30/06/2019

2019 წლის 28-30 ივნისს ახალციხეში ტრადიციული რეწვის სახელოსნოების მეორე საერთაშორისო ფესტივალი გაიმართა >>

13/06/2019

10-12 ივნისს ბორჯომში USAID-ის პროექტი ზრდა საქართველოში-ს მხარდაჭერით რეგიონულმა განვითარების ასოციაციამ (RDA) ჩაატარა ტრენინგების ციკლი - სამცხე-ჯავახეთის მარკეტინგული პოტენციალი. >>

Please reload

Regional Development Association (RDA)
All Rights Reserved 2012
www.RDA.org.ge   
info@RDA.org.ge