ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა
მეექვსე ფაზა

CDI6

საკონკურსო გრანტების პროგრამა

მცირე ბიზნესის დაწყება ან/და გაფართოებით დაინტერესებული მეწარმეებისათვის

 

პროექტი ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის კომპანიებში (BTC/SCP), ასევე დაგეგმილი საქმიანობების ნაწილს აფინანსებს USAID-ის მიერ დაფინანსებული და Chemonics International-ის მიერ განხორციელებული პროექტი “ზრდა”.

პროექტს ახორციელებს „რეგიონული განვითარების ასოციაცია“ (RDA).

პროექტის მიზანია BP-ს მილსადენების, ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის ნავთობსადენის და  სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის გასწვრივ მდებარე 60 სოფელში (სამცხე–ჯავახეთი 33; წალკის მუნიციპალიტეტი 27) თემების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა, რაც თავის მხრივ დაეხმარება BP-ს, USAID-ის პროექტს „ზრდა“  და თემებს შორის ჰარმონიული ურთიერთობების გაღრმავებას.

პროექტის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენს მცირე ბიზნესის დაწყების ან/და გაფართოების განვითარების სტიმულირება და მხარდაჭერა. ამასთან დაკავშირებით, RDA აცხადებს კონკურსს ბიზნეს გრანტების  გაცემის თაობაზე.

საგრანტო პროგრამით დაფინანსებული ბიზნესი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ CDI პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულ სამიზნე თემებში.

განაცხადების განხილვისას უპირატესობა მიენიჭება იმ ბიზნეს პროექტებს, რომელთა ავტორებსაც ექნებათ პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის სათანადო გამოცდილება და რომლებიც წარმოაჩენენ წარმატებული განვითარებისა და ზრდის შესამჩნევ პოტენციალს. ასევე, პრიორიტეტი მიენიჭება ისეთ ბიზნესებს, რომელთა პირველი მოგება მოსალოდნელია 2019 წლის ბოლომდე. პროექტის ფარგლებში  წახალისებულია 35 წლამდე ახალგაზრდების და ქალი მეწარმეების ჩართულობა.

 

განაცხადები მიიღება “რეგიონალური განვითარების ასოციაციის” ოფისებში:

  • ახალციხე, წმინდა დავით და კონსტანტინეს 21ა ტელ:  22-00-92; 599 402 612; 599 959 174.

  • წალკა, რუსთაველის 75, 599 75 99 44
     

ასევე, შესაძლებელია განაცხადების გადმოგზავნა ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: info@rda.org.ge (ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნისას აუცილებელია დანიშნულების გრაფაში მიუთითოთ CDI 6)

განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 28 დეკემბრის 18:00 სთ.  მითითებული ვადის შემდეგ განაცხადები არ მიიღება. კონკურსის წესები და განაცხადის ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ამავე მისამართებზე, ან ორგანიზაციის ვებ გვერდზე  www.rda.org.ge.

.

Regional Development Association (RDA)
All Rights Reserved 2012
www.RDA.org.ge   
info@RDA.org.ge